Sivilombudsmannen purrer på Brønnøy kommune igjen

foto