Flertall for våpenregister i Brønnøysund, uvisst hvilken betydning det får

foto