Befolk­nings­nedgangen fortsetter på Sør-Helge­land

foto