4 millioner i pluss for Søren Nielsen AS i fjor

foto