Privatskole ønsket å reforhandle leieavtale

foto
Et flertall av politikerne støttet kommunedirektørens argumentasjon om at oppsigelse av leieavtalen ville føre til at partene fremforhandlet en ny avtale raskere. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen