Slik er den hemmeligholdte vannavtalen mellom kommune og settefiskanlegg

foto