Slik er den hemmeligholdte vannavtalen mellom kommune og settefiskanlegg

foto
Kommunestyret i Vevelstad behandlet vannavtalen i lukket møte. Dette bildet er tatt senere i møtet. Jens-Martin Johansen erklærte seg inhabil og deltok følgelig ikke i behandlingen, ettersom han er en av grunneierne til anleggsområdet og Liåvatnet. Foto: Jøran Horn