Oppdrettsselskap ville sladde opplysninger i søknad

foto