Brann i enebolig

Lørdag er huset sperret av. Foto: Bård Pedersen
Foto: Martine Holand
Foto: Martine Holand
Foto: Martine Holand
Huset er det neppe mulig å berge. Foto: Martine Holand
Fra brannstedet. Brannvesenet jobber for å slukke brannen. Foto: Martine Holand