Foreslår utbygging av vindkraft i Kalvvatnan

foto