Kulturcompagniet gir penger til musikkbinge i Sømna