Vedtok stor utred­ning om sykehus i nord: Vil se på det meste