Kokke-Linda og Fotball-Roger kommer til Ramtindkonferansen