Kunst, skogbruk og ekspedisjoner: Vil fordele noen hundre tusen i næringsstøtte

foto