80 hushold­ninger i Brønnøy fikk innvilget redu­sert foreldre­beta­ling i fjor