Flere må selge boligen for å få lån til nytt kjøp

foto