Det melder trossamfunnet på sine egne nettsider.

Jehovas vitner gikk for to år siden til søksmål mot staten etter å ha blitt fratatt statstilskudd og registrering som trossamfunn. Tidligere denne måneden ble staten frikjent i Oslo tingrett, skriver Vårt Land , som omtalte anken først.

I fjor ble det kjent at trossamfunnet mister både statstilskuddet for 2021 og registreringen som trossamfunn. Jehovas vitner er uenig i avgjørelsen og har gått til søksmål mot staten.

Vedtaket er opprettholdt også for avslagene på statsstøtte i 2022 og 2023.

Også kravet på etterbetaling av samlet tilskudd på 35 millioner kroner ble avvist av retten.

Årsaken til tilbakekallelsen av statstilskuddet er at Barne- og familiedepartementet og Statsforvalteren mener eksklusjonspraksisen til Jehovas vitner innebærer negativ sosial kontroll og hindrer fri utmelding fra trossamfunnet.