Kommunestyret vedtok kutt for 22,8 millioner kroner