Vegvesenet mistenker at Foldabrua har fått en alvorlig skade