Gruppemøte om «bør» eller «skal» i teksten til vedtak