Styreleder sier ordføreren ga rådmannen instruks, men det nekter ordføreren for

foto