Brønnøy søker etter ekstra helsefaglig arbeidskraft

foto