Prisen for elgmer­king gjennom 30 år oppgis til minst 7,8 millioner kroner