Brannmannskaper har kontroll over boligbrann i Nordland