Kraftkommuner trekkes mindre i rammetilskudd på grunn av lavere strømpriser