– En av de tre døde er formelt siktet i saken, men av hensyn til den pågående etterforskningen vil ikke politiet opplyse om hvem av de tre dette er. Dette er informasjon som politiet holder tilbake inntil nødvendige avhør er foretatt, sier politiadvokat Kristine Pedersen i en pressemelding mandag kveld.

Pedersen opplyser at politiet i Nordland har innkalt mye mannskaper og bruker mye ressurser på etterforskningen av saken.

– Kripos ankom Bodø i ettermiddag og vil umiddelbart reise ut til åstedet. De vil sammen med kriminalteknikere fra Bodø starte opp arbeidet på åstedet og gjøre nødvendige kriminaltekniske undersøkelser, opplyser Pedersen.

Vet ikke nøyaktig når hendelsen skjedde

Pedersen forteller at politiet har snakket med mulige vitner i nærområdet og gjennomført en rekke vitneavhør med mål om å få kartlagt hendelsesforløpet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 4.52 og responderte på denne meldingen som ved en PLIVO-hendelse (pågående livstruende vold). I forkant av hendelsen hadde det vært en sammenkomst i boligen med flere deltakere enn dem som var i boligen da politiet ankom.

Utenom de avdøde – en mann i slutten av tenårene og en kvinne og en mann i 40-årene – befant det seg to barn i boligen. Det ene barnet er skadd, men er utenfor livsfare. Det andre barnet er fysisk uskadd.

Pedersen vil ikke si hvem av de fem i huset som meldte ifra om hendelsen.

Foreløpig er det også uklart nøyaktig når i løpet av natten hendelsen skjedde.

– Vi vet ikke alt rundt det, og det er noe vi skal forsøke å avklare gjennom etterforskningen. Det er et begrenset tidsrom fra sammenkomsten var over til vi fikk meldingen om pågående vold, sier Pedersen til NTB.

Tror gjerningspersonen er blant de døde

– Politiets etterforskning er innrettet mot å finne ut hva som har skjedd, og hva som er motivet. Vi har fortsatt grunn til å tro at den antatte gjerningspersonen er blant de døde, men det er tidlig i etterforskningen, og vi etterforsker også hvorvidt det kan ha vært andre involverte, sier Pedersen i pressemeldingen.

Politiet har sagt at den første meldingen dreide seg om knivstikking, men Pedersen vil ikke si hvorvidt de fornærmede også er påført skader med noe annet enn kniv.

Hun understreker at politiet har alt av tilgjengelig ressurser på saken.

– Hovedfokus er fortsatt på etterforskningen, men vi følger også opp etterlatte og pårørende som er sterkt berørt i saken. Politiets tanker går til de pårørende og etterlatte i denne saken med tragisk utfall, sier hun.