Kommunestyret forkaster leieavtale framforhandlet av kommunedirektøren