Vil utvide prosjekt med deling av biler - blant annet til Brønnøysund