Kommunedirektøren mener fortsatt Kystpartiets liste ikke oppfyller kravene

foto