Atle Pettersen holder julekon­sert i Brønnøy

foto