Utvalgsleder Linda Nøstbakken ba på vegne av et samlet utvalg om utsettelse, skriver IntraFish.

– Når utvalget nå ber om mer tid til jobben med å se på hvordan tillatelsessystemet for havbruksnæringen bør innrettes for fremtiden, så lytter jeg til det. Det er viktig at utvalget gjør en grundig jobb med å vurdere hvordan vi kan få et enklere og mer helhetlig system. Det skal bidra til bærekraftig vekst i næringa og i tillegg ta hensyn til villaksen og legge til rette for størst mulig verdiskaping for samfunnet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.