Siste: Torghatten Midt melder at avgangene fra Horn klokken 22.15 og fra Andalsvåg klokken 22.40 onsdag 12. juli kanselleres. Dette skal skyldes uforutsett, men nødvendig vedlikehold.

Klokken 14.45 meldte Nordland fylkeskommune om innstilling av Boreals suppleringsrute fra Tjøtta til Forvik. Dette på grunn av tekniske problem med MF Herøysund. Klokken 15.45 opplyses det i en ny melding at MF Herøysund vil gjenoppta ruten fra Forvik klokken 15.40 tirsdag.

Torghatten Midt melder tirsdag klokken 13.15 at det er forsinkelser i sambandet Horn-Andalsvåg grunnet mye trafikk i sambandet.

Det samme gjelder sambandet Igerøy-Horn.