Hvis prognosen slår til, må 33 prosent av behovet for mathvete importeres, mot 20 prosent i fjor.

Prognosen for både fôr- og mathvete er på 222.000 tonn i år, noe som er en kraftig nedgang fra forrige sesong på nær 382.000 tonn. Årets sesong blir trolig ikke like dårlig som tørkesommeren 2018, da hveteavlingene endte på under 127.000 tonn.

Anslaget viser at de samlede kornavlingene vil bli på 80 prosent av medianen de siste ti årene.

Svikten i avlingene skyldes tørke. Tidligere i juli hadde Landbruksdirektoratet fått 4000 meldinger om svikt i avlingene. At det har kommet regn de siste ukene, hjelper ikke stort på avlinger som allerede er ødelagt.

På grunn av tørken kommer Felleskjøpet med kornprognosen tidligere enn vanlig. De presiserer derfor at anslagene er høyst usikre.