Vil bruke heli­kopter for å sette i stand Vega­trappa