Dyrevernorganisasjon mistet statsstøtte, nå gir familien Dahle Moe 200.000

foto