Berg-Hansen-fami­lien selger seg ut for 2,2 milli­arder kroner