Slik blir veien videre for Montessori-skole etter skolevedtaket