Shmils feilsor­terings­gebyr er økt: Så mye koster det å kaste feil nå