Så langt er det bare én utta­lelse mot 30-sone

foto