Seks av ti havbruksansatte er bekymret for at jobben går ut over helsa