Forslagene kommer som innspill til regjeringens folkehelsemelding, skriver Aftenposten.

I Norge var det lenge særavgifter på sukkerholdige varer gjennom avgift på husholdningssukker, alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer.

I løpet av 2021 ble både avgiften på sjokolade- og sukkervarer og avgiften på alkoholfrie drikkevarer fjernet. Avgiften ble kun beholdt på sukker, melis, kandissukker, sukkerbiter og perlesukker.

I høringsrunden ber både Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Kreftforeningen, Diabetesforbundet og Tannlegeforeningen samt Forbrukerrådet om at sukkeravgiften blir gjeninnført på matvarer.

NHO Mat og drikke og Bryggeri -og drikkevareforeningen er blant dem som ikke ønsker dette.