Lege opplevde stort ansvar for hver enkelt pasient