Støre-regje­ringen vil gjenopp­rette fullverdig høgskole på Nesna

Trygve Slagsvold Vedum fikk mange gaver på Nesna, tidligere i valgkampen. Foto: Mariann Vatne