Kommuneoverlegen sier arbeidsbelastningen ble for stor

Kommuneoverlege Sinne Marken sier stor arbeidsbelastning er årsaken til at hun har sagt opp sin stilling i Vega kommune. Foto: Lena Rakvaag