Kommuneoverlegen sier arbeidsbelastningen ble for stor