«Vannes» tilbake i rute etter å ha sittet fast

«Vannes» fotografert til kai på Tjøtta ved en tidligere anledning. Foto: Jøran Horn