Flere nye smittede, både i og utenfor Brønnøy

foto