Holand forsvarte regjeringens nordområdepolitikk på Stortinget