Holand forsvarte regjeringens nordområdepolitikk på Stortinget

foto