Kommunedirektøren vil la folk på sosialhjelp beholde barnetrygd

foto