Kommunedirektøren vil la folk på sosialhjelp beholde barnetrygd

Kommunedirektøren setter av 500.000 kroner i sitt budsjettforslag for 2022 slik at sosialhjelpsmottakere kan få beholde barnetrygden. Foto: Simon Aldra