Varslet mot funge­rende ordfører for håndte­ring av varsel mot kommune­direktør