Rettssak fører til flytting av formannskap og kommunestyre