Nei til fritak: Krever strøm­forsy­ning til Dørvær

foto